فصل ۶ بازی فورتنایت کی شروع می شود؟

فصل ۶ بازی Fortnite باید خیلی زود فرا برسد و انتظارات با وارد شدن سیزن ۵…