نبرد داگورلارد سومین نبرد از جنگ آخرین اتحاد می باشد(گیل گالاد)

نبرد داگورلارد سومین نبرد از جنگ آخرین اتحاد می باشد که در سال ۳۴۳۴ در دوران…

دفاع از میناس انور و اوسیگلیات عنوان دومین نبرد از جنگ آخرین اتحاد

نبرد آخرین اتحاد قسمت سوم در این بخش قرار هست از این به بعد داستان های…

تصرف میناس ایتیل اولین نبرد از جنگ آخرین اتحاد (سرزمین میانه)

سرزمین میانه تصرف میناس ایتیل به درگیری ارتش موردور وگاندور گفته میشود که بر سر شهر…

نبرد آخرین اتحاد سرزمین میانه دوره دوم (ارباب حلقه ها)

نبرد آخرین اتحاد قسمت اول در این بخش قرار هست از این به بعد داستان های…

حس ویگو مورتنسن درباره بازیگر دیگری در مجموعه Lord of the Rings

پیوستن به یک فرانچایز عظیم فیلم در یک نقش اصلی انجام یک بازی آسان نیست. هرچند…

ویگو مورتنسن از صحنه بدون استفاده ارباب حلقه ها می گوید

مصاحبه ویگو مورتنسن درباره صحنه حذف شده ارباب حلقه ها از زمان اکران اولین فیلم ارباب…