اتفاق عجیب در مسابقه تایسون سفر زمان ؟

اتفاق عجیب در مسابقه تایسون سال ۱۹۹۵ در مسابقه تایسون در مقابل پیتر مک نیلی بود…