بایگانی برچسب ها: سفر در زمان

پروژه اسرارآمیز مونتاک ؛ سفر در زمان

پروژه اسرارآمیز مونتاک ؛ سفر در زمان پروژه اسرارآمیز مونتاک ؛ سفر در زمان پروژه فیلادلفیا یا رنگین کمان یکی از آزمایشات مخفی آمریکا در سال هزار و نهصد و چهل و سه بود این آزمایش به طرز وحشتناکی پایان یافت و بعدها به شکل اسرارآمیز با پروژه مونتاک پیوند خورد و پای انسانهای عصر […]

ماجرای گم شدن یوتوبر معروف در منطقه 51

گم شدن یوتوبر ” کنی ویچ ، یکی از یوتوبر های موفقی بود که در کانال یوتوبی اش از کارهای عجیب و خطرناکی که در حیات وحش انجام میداد فیلم تهیه میکرد و انرا با عموم به اشتراک میگذاشت . از گرفتن مار ها و خوردن کرم ها گرفته تا پیدا کردن غار ها و […]
lightbox