انتشار اولین تصاویر رسمی سریال House of the Dragon

انتشار اولین تصاویر رسمی سریال House of the Dragon شبکه HBO به تازگی از اولین تصاویر…

ساخت سریال House of The Dragon رسما آغاز شد

ساخت سریال House of The Dragon رسما آغاز شد. براساس اعلام شبکه HBO، پروسه تولید سریال…