بازی Star Wars Squadrons به EA Play خواهد آمد

بازی Star Wars Squadrons کمپانی EA چهار بازی جدید سرویس EA Play را معرفی کرد. بازی…