شرایط فروش سایپا مرداد ۱۴۰۲ طرح عادی بخش نهم

شرایط فروش سایپا مرداد ۱۴۰۲ طرح عادی بخش نهم متقاضیانی که در خرداد ماه ۱۴۰۲ نسبت…