معرفی نژاد مایار ( ‎Maiar ‏) سرزمین میانه

معرفی نژاد مایار ( ‎Maiar ‏) سرزمین میانه مایار( ‎Maiar ‏) آن‌دسته از آینور بودند که…

معرفی نژاد اوروک ها (uruks) سرزمین میانه

اوروک ها (uruk-hai) یکی از بی رحم ترین جنگجویان سرزمین میانه و قوی ترین دسته اورک…