حضور کمرنگ مالک در زخم کاری ۲ باعث نارضایتی بینندگان شد

حضور کمرنگ مالک در زخم کاری ۲ باعث نارضایتی بینندگان شد حضور جواد عزتی در فصل…

تاریخ و زمان پخش فصل دوم زخم کاری مشخص شد

تاریخ و زمان پخش فصل دوم زخم کاری مشخص شد. به گزارش کنترل امجی به نقل…