فصل جدید بازی Rainbow Six Siege به نام North Star معرفی شد

Rainbow Six Siege در حالی که فصل۱ سال ششم Rainbow Six Siege در حال انجام است…

تریلر و معرفی اپراتور جدید بازی Rainbow Six Siege

Rainbow Six Siege یوبیسافت با انتشار تیزری از فصل جدید بازی خود یعنی Rainbow Six Siege…