شایعه:به زودی بازی Metal Gear Solid 3 Remake معرفی میشود

شایعات زیادی درباره بازسازی Metal Gear Solid 3 وجود دارد، اما این بار شواهد واقعی وجود…

آیا استودیو بلوپوینت در حال ساخت نسخه‌ جدید Silent Hill و ریمیک Metal Gear Solid است؟

استودیو بلوپوینت در حال ساخت نسخه‌ جدید Silent Hill و ریمیک Metal Gear Solid است. با…