بایگانی برچسب ها: رویداد EA Play Live

الکترونیک آرتز جزییات برنامه‌های خود برای رویداد EA Play Live را مشخص کرد

الکترونیک آرتز جزییات برنامه‌های خود برای رویداد EA Play Live را مشخص کرد. الکترونیک آرتز جزییات برنامه‌های خود برای رویداد EA Play Live را مشخص کرد  نمایش اصلی به مدت ۴۰ دقیقه به همراه پیش‌نمایش کوتاهی ساعت ۲۱:۳۰ روز پنجشنبه ۳۱ تیرماه جریان خواهد داشت. تمرکز این برنامه بر روی بازی‌هایی است که در آینده‌ی […]
lightbox