احتمال لغو رویداد E3 2022

احتمال لغو رویداد E3 2022 مراسم E3 2022 احتمالا به کلی لغو شده است. طبق ادعای…