بایگانی برچسب ها: روح سرگردان

در تسخیر اشباح ؛ جاده‌ های تسخیر شده “دیک تورپین”

در تسخیر اشباح ؛ جاده‌ های تسخیر شده “دیک تورپین” در تسخیر اشباح ؛ جاده‌ های تسخیر شده “دیک تورپین” می گویند روح دیک تورپین یکی از مشهورترین ارواح سرگردان در جاده ها بخش های وسیعی از جاده لندن به اسکاتلند را به تسخیر خود در آورده است. دیک تورپین جانی و تبه کار بیرحمی […]
lightbox