بایگانی برچسب ها: روح

معرفی دو نمونه از موجودات غیر ارگانیک و علام حضور آنها در نزدیکی شما

موجودات غیر ارگانیک موجودات غیر ارگانیک “اسکوپ Askop ، نام یک موجود منفی غیر ارگانیک است. ظهور این موجود ابتدا در سال 1973 در فیلیپن گزارش شد. هنگامی شخصی در کتاب خانه مشغول تمیز کردن بود اسکوپ را در بین قفسه های کتاب میبیند و سریعا بعد از ترک کتاب خانه ظاهر اسکوپ را به […]
lightbox