علیرضا بیرانوند آبی پوش میشود؟|روز پر اتفاق و پر استرس برای هواداران پرسپولیس

علیرضا بیرانوند آبی پوش میشود؟|روز پر اتفاق و پر استرس برای هواداران پرسپولیس حسین دوام، معاون…