بایگانی برچسب ها: رستاخیز مردگان

ماجرای کتاب رستاخیز مردگان چیست؟

ماجرای کتاب رستاخیز مردگان چسیت؟ کتاب نکرونومیکون(رستاخیز مردگان)و یا کتاب دیوانه کننده القابی است که روی این کتاب نهاده اند. نام دیگرش اما الضعیف است. نویسنده اصلی این کتاب فردی بدوی اهل ‌شام به نام عبدل ال حضرت در سال ۶۹۹ نوشته شده است. بعد از آنکه کتاب توسط ال حضرت به پایان رسید. بدن […]
lightbox