بایگانی برچسب ها: راز عجیب

اسرار شرح داده نشده برج های ستاره ای شکل هیمالیا

اسرار شرح داده نشده برج های ستاره ای شکل هیمالیا هدف از ساخت این برجهای عجیب تبتی چه بوده است؟ آنها معروف به برجهای تبتی یا “کیانگ” هستند که متعلق به قوم کیانگ در استان “سیچوان” غربی می باشند. بسیاری از سازه های راز آلود چینی به شکل ستاره هستند و ارتفاع برخی از آنها […]
lightbox