رابرت داونی جونیور توسط کریستوفر نولان برای نقش کلیدی در فیلم Batman Begins رد شده بود .

رابرت داونی جونیور توسط کریستوفر نولان برای نقش کلیدی در فیلم Batman Begins رد شده بود…