بایگانی برچسب ها: دیو ملتزر

نمرات جدید دیو ملتزر به مسابقات wrestlemania 37 منتشر شد.

نمرات جدید دیو ملتزر به مسابقات wrestlemania 37 منتشر شد. شب اول رسلمینیا 37:لشلی Vs مکینتایر نمره ؛ 3.75بیلی کی و کارملا vs لانا و نائومینمره؛ 0.75بیلی کی و کارملا vs رایت اسکواد نمره؛ 0.5دینا بروک و مندی رز vs رایت اسکوادنمره؛ 1.25ناتالیا و تامینا vs رایت اسکوادنمره؛ 1.75سزارو vs رولینزنمره ؛ 4نیودی vs اموس […]
lightbox