بایگانی برچسب ها: دکتر استرنج

5 جادوگر شیطانی قدرتمندتر از دکتر استرنج

جادوگر شیطانی قدرتمندتر از دکتر استرنج جادوگر شیطانی قدرتمندتر از دکتر استرنج در حالی که دکتر استرنج ممکن است شناخته شده ترین جادوگر باشد، اما چندین نفر از او قدرتمندتر بوده اند. اما این آنها قهرمان نیستند که اغلب با قدرت های او رقابت می کنند بلکه همتایان شیطان صفت او هستند. نقش Sorcerer Supreme […]
lightbox