بایگانی برچسب ها: دورف ها

آزوگ یکی از بزرگترین اورک های سرزمین میانه

آزوگ آزوگ یکی از رهبران اورک های موریا بود و جنگ دورف ها و اورک ها که در طی آن ترور یکی از سه پسر داین اول به خاک افتاد را آغاز کرد. او توسط داین پاآهنین در نبرد آزانول بیزار کشته شد. آزوگ بزرگ، قدرتمند و چابک بود. از ریشه و اصلیت آزوگ اطلاعات […]

زندگینامه حماسی پادشاه زیر کوهستان تورین سپربلوط

تورین سپربلوط تورین دوم در سال 2746 از دوران سوم در اره بور بدنیا آمد، وی پسر تراین دوم، پسر ترور شاه مردم دورین بود. تورین برادری به نام فریرین و خواهری به نام دیس داشت که فیلی و کیلی را زایید. تورین هرگز ازدواج نکرد. او از فاصله ای دور ویرانی اسماگ آن هنگام […]
lightbox