دوربین پرچمدار سونی Alpha 1 ، معرفی شد

سونی Alpha 1 سونی پرچمدار خود ، دوربین بی آینه سری آلفا ، Alpha 1 را…