درد فانتوم: درد خیالی در اندام از دست رفته

درد فانتوم یا درد خیالی، دردی است که در اندامی احساس می‌شود که دیگر وجود ندارد.…