بایگانی برچسب ها: دانلود شو اسمکدان (۱ اکتبر ۲۰۲۱)

دانلود شو اسمکدان (۱ اکتبر ۲۰۲۱)

دانلود شو اسمکدان (۱ اکتبر ۲۰۲۱) دانلود شو اسمکدان (۱ اکتبر ۲۰۲۱) شو بصورت زنده در رویال فارمز آرنا، بالتیمور مریلند با حضور تماشاگران برگزار شد” 1- دور اول درفت با آدام پیرس و سونیا دویل:🔵انتخاب اول اسمک داون: رومن رینز🔴انتخاب اول راو: بیگ ای🔵انتخاب دوم اسمک داون: قهرمان کمربند زنان راو شارلوت فلر🔴انتخاب دوم […]
lightbox