بایگانی برچسب ها: داستان بازی Far Cry 6

داستان بازی Far Cry 6 سیاسی بوده محبور خواهد بود

داستان بازی Far Cry 6 سیاسی بوده محبور خواهد بود به گفته‌ی کارگردان بخش روایی بازی یعنی آقای نوید خاوری، داستان «فار کرای ۶» سیاسی خواهد بود و از مطرح کردن مباحث جزیزه‌ی Yara ظهور فاشیسم، هزینه‌های تفکر امپریالیستی، کار اجباری، لزوم سیستم انتخابات آزاد و منصفانه، حقوق هم‌جنس‌گرایان و… ابایی نخواهد داشت. هم‌چنین به […]
lightbox