بایگانی برچسب ها: خودکشی کورت کوبین

ماجرای مرگ جنجالی کورت کوبین

مرگ جنجالی کورت کوبین مرگ جنجالی کورت کوبین کورت کوبین ، خواننده جنجالی که مرگش نیز بسیار جنجالی بود ، در اپریل 8 سال 1944 دست به خودکشی زد . یا حداقل این چیزیست که پلیس و رسانه میگوید . اما یک نکته در پرونده ی قتل کورت با عقل جور درنمیاید .هنگامی که بدن […]
lightbox