بایگانی برچسب ها: خدایان مصر

جایگاه اسطوره ای مار در گذر تاریخ تمدن.

جایگاه اسطوره ای مار در گذر تاریخ تمدن. اگر بگوییم از ابتدایی ترین نقطه ثبت تاریخ تمدن و فرهنگ ملل مختلف هیچ موجود زنده ای به اندازه “مار” برای تمامی تمدن ها جالب و مورد توجه نبوده است، حقیقتی محض را بیان کرده ایم. مار بذاته جانوری جذاب و کاریزماتیک است. با توجه به تفاوت […]
lightbox