بایگانی برچسب ها: خانوم چینری 1955

ماجرای عکس ترسناک که در سال 1955 گرفته شد

عکس ترسناک ماجرای عکس ترسناک عکس ترسناک فوق یکی از معروف ترین عکس هایی است که در باره آن داستان های زیادی گفته شد.این عکس جز اولین عکس های معروف بود که به آن نسبت و برچسب پارانورمال از نوع روح زده شد.در واقع عکس داستانش مربوط به سال 1955 است.زمانی که خانوم چینری Chinnery […]
lightbox