جک بلک بازی در نقش فیلم Minecraft را با عکسی خنده دار تایید کرد

جک بلک به لطف یک پست جدید در اینستاگرام تایید کرد که در فیلم Minecraft حضور…