برندگان مراسم BAFTA 2021 اعلام شدند؛ درخشش بازی Hades

BAFTA 2021 بهترین بازی سال: – Hades • بهترین بازی انگلیسی: – Sackboy: A Big Adventure…