‍فهرست کامل برندگان جشنواره فیلم کن ۲۰۲۴

جشنواره ۷۷ ام کن به پایان خود رسید و برندگان این جشنواره توسط هيئت داوران به…

برندگان هفتاد و پنجمین دوره جشنواره فیلم کن ۲۰۲۲

برندگان هفتاد و پنجمین دوره جشنواره فیلم کن ۲۰۲۲ مراسم کن ۲۰۲۲ برگزار شد و امشب…