بایگانی برچسب ها: تمدن پیشرفته

موجودات ساکن زمین قبل از خلقت انسان

موجودات ساکن زمین قبل از خلقت انسان آیا قبل از اینکه انسان روی زمین زندگی کند موجودات پیشرفته دیگری هم روی زمین میزیسته اند؟موجوداتی که شاید مجبور به ترک زمین شده اند؟دو فیزیکدان مطالعات جدیدی را انجام دادند که نشان می‌دهد احتمالاً جهان هستی میزبان تمدن‌های فرازمینی دیگری جز بشریت نیز بوده است. هرچند که […]
lightbox