سونی از تلویزیون های با هوش شناختی شبیه به مغز انسان رونمایی کرد

سونی همیشه روی پردازش تصویر تاکید خاصی داشته اما اینبار با چیپست جدیدش یک گام فراتر…