ماجرای کشتی مارلبورو ، کشتی ارواح

ماجرای کشتی مارلبورو ، کشتی ارواح همین چند سال پیش بود که یک هواپیمای مسافربری مالزی…

داستان کشتی تسخیر شده که برای مدت ۴۰ سال بدون خدمه در دریا شناور بود

داستان کشتی تسخیر شده که برای مدت ۴۰ سال بدون خدمه در دریا شناور بود یک…

داستان ترسناک تسخیر الیزابت دِ رانفینگ

داستان ترسناک تسخیر الیزابت دِ رانفینگ داستان ترسناک تسخیر الیزابت دِ رانفینگ در سال ‍۱۶۱۷، شوهر…

ماجرای ترسناک کلارا جرمانا چله تسخیر ارواح

ماجرای ترسناک کلارا جرمانا چله تسخیر ارواح ماجرای ترسناک کلارا جرمانا چله در سال ۱۹۰۶، دختر…