تریلر بازی Isonzo در جنگ جهانی اول

Isonzo https://controlmgt.ir/wp-content/uploads/2021/03/Isonzo-Follow-Up-to-WW1-Verdun-Official-Announcement-Trailer.mp4بازی جدید جنگ جهانی اول به نام Isonzo در M2H و Blackmill Games در دست…