بایگانی برچسب ها: تراندویل

تراندویل آخرین پادشاه الف ها در سرزمین میانه

تراندویل، پدر لگولاس و پسر اوروفر پادشاه الف های سیندار و به احتمال زیاد از اعقاب تینگول پادشاه دوریات بود.او پادشاه قلمروی جنگلی در شمال سیاه بیشه بود. تراندویل آخرین پادشاه الفاو تاج و تختش را پس از جنگ آخرین اتحاد به دست آورد که منجر به مرگ پدرش شد. وقتی آراگورن گالوم را پیدا […]
lightbox