بایگانی برچسب ها: تالکین

آیا ارباب حلقه ها و سرزمین میانه تالکین ریشه در حقایق تاریخی دارد

آیا ارباب حلقه ها و سرزمین میانه تالکین ریشه در حقایق تاریخی دارد آیا احتمال دارد دنیایی که جی.آر.آر تالکین بسیار ظریف برای ما در “ارباب حلقه ها” ترسیم کرده حلقه ای از یک حقیقت تاریخی باشد؟؟ آیا عناصر “هابیت” و تریلوژی دنباله دار تفسیر وی از حقایقی دنباله دار است؟ تحقیقات فردی بنام “جی […]

معرفی تمام دوران های سرزمین میانه

معرفی تمام دوران های سرزمین میانه آفرینش: تالکین برای دنیای فانتزی خود یک خدای واحد و یکتا در نظر گرفت به نام «ارو» (ایلوواتار)، ایلوواتار در ابتدا «آینور» را آفرید، قدسیانی که از اندیشه ارو آفریده شدند، سپس به فرمان ایلوواتار، آینور آهنگ عظیمی نواختند و از آن موسیقی عظیم، جهان شکل گرفت. سپس آینوها […]
lightbox