بایگانی برچسب ها: تئوری

تئوری‌ یا فکت ترسناک انیمیشن در جستجوی نمو

تئوری‌ یا فکت ترسناک انیمیشن در جستجوی نمو یکی از تئوری‌های دیوانه‌وار درباره‌ی شخصیت‌های معروفی که درواقع وجود حقیقی ندارند را باهم بررسی می‌کنیم. نمو در انیمیشن در جستجوی نمو درواقع حقیقی نیست و از غم و اندوه مارلین برای از دست دادن تمام اعضای خانواده‌اش در ابتدای فیلم نشآت می‌گیرد. جالب است بدانید واژه‌ […]

تئوری ﺗﻮﻃﺌﻪ تکنولوژی های پنهان

تئوری ﺗﻮﻃﺌﻪ تکنولوژی های پنهان تئوری ﺗﻮﻃﺌﻪ تکنولوژی های پنهان:ﯾﮑﯽ ﺍﺯ ﻧﻈﺮﻳﺎﺕ ﺗﻮﻃﺌﻪ ﮐﻪ ﺑﺴﯿﺎﺭﯼ ﻣﻌﺘﻘﺪﻧﺪ ﮐﺎﻣﻼ ﻭﺍﻗﻌﯿﺖ ﺩﺍﺭﺩ ﺍﯾﻨﺴﺖ ﮐﻪ ﺗﮑﻨﻮﻟﻮﮊﯼ ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻣﺎ ﺍﻣﺮﻭﺯﻩ ﻣﯽ ﺑﯿﻨﯿﻢ ﺩﺭ ﻭﺍﻗﻊ ﺳﺎﻝ ﻫﺎ ﭘﯿﺶ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺩﺍﺩﻩ ﺷﺪﻩ ﺍﻧﺪ ﺍﻣﺎ ﺑﻨﺎﺑﺮ ﺩﻻﯾﻠﯽ ﺁﻥ ﺯﻣﺎﻥ ﺩﺭ ﺩﺳﺘﺮﺱ ﻋﻤﻮﻡ ﻗﺮﺍﺭ ﻧﮕﺮﻓﺘﻨﺪ ﻭ ﺑﺮﺧﯽ ﺩﯾﮕﺮ ﺑﺎ ﻭﺟﻮﺩ ﮔﺬﺷﺖ ﭼﻨﺪ ﺩﻫﻪ […]
lightbox