بایگانی برچسب ها: بیگانگان در قطار

نگاهی به فیلم بیگانگان در قطار Strangers On a Train

نگاهی به فیلم بیگانگان در قطار Strangers On a Train نگاهی به فیلم بیگانگان در قطار Strangers On a Train فیلم بیگانگان در قطار ساخته آلفرد هیچکاک، به سوی افکار و روان شخصیت ها پیش و پس از یک قتل گام بر می دارد. فیلم این بار هسته اصلی خود را قتل قرار نداده و […]
lightbox