بایگانی برچسب ها: بورومیر

معرفی شخصیت بورومیر از مردان گاندور

بورومیر در سال 2978 در دوران سوم به دنیا آمد، ثمره ی ازدواج دنه تور دوم و فیندویلاس دختر ادراهیل اهل دول آمروت. برادر کوچکتر او فارامیر در سال 2983 به دنیا آمد. در ادامه سال ها دنه تور به مقام نگهبان گاندور منصوب شد.بورومیر قبلا نام پسر دنه تور اول بود، کسی که پانصد […]
lightbox