برنده ها و بازنده های موبایل های گوکل در ۲۰۲۰

گوگل سال ۲۰۲۰ برای گوگل سال جالبی بود. پس از عرضه اولین میان رده خود با…