بایگانی برچسب ها: بهای مرگ

اسرار ترسناک دریاها : گمشدگان و سرگردان در آبهای مرگ

اسرار ترسناک دریاها : گمشدگان و سرگردان در آبهای مرگ کشتی «کارول ای – دیرینگ» بدون خدمه و بی‌هیچ وسیله شخصی به جا مانده از خدمه مفقود شده و بدون هیچ یک از ابزار ثبت و کنترل کشتی، شناور بر روی آب پیدا شد. برخی این موضوع را از آن جهت اسرارآمیز می‌دانند که همین […]
lightbox