بازی جدید بلیچ احتمالاً به نمایشگاه BANDAI NAMCO می آید

بازی جدید بلیچ احتمالاً به نمایشگاه BANDAI NAMCO می آید همانطور که توسط Gematsu مشاهده شد،…