بازی The Last of Us Part II رکورد دریافت جایزه در یک سال اخیر را شکست

بازی The Last of Us Part II رکورد دریافت جایزه در یک سال اخیر را شکست.…