نسخه نهم Resident Evil ممکن است پایانی بر این سری باشد.

نسخه نهم Resident Evil ممکن است پایانی بر این سری باشد. داسک گالم، منبع داخلی مشهور…

سیستم مورد نیاز بازی Resident Evil: Village

Resident Evil: Village سیستم مورد نیاز  CPU (سی پی یو ) :Intel Core i5-7500 یا AMD…