Mortal Kombat 11 را با دید اول شخص بازی کنید

مورتال کومبت ما همیشه در سری بازی های مورتال کامبت شاهد جنگ های بسیار خشن و…