جزئیات جدیدی از Diablo 2 Remastered لیک شد

Diablo 2 Remastered بر اساس گفته های یک لیکر قابل اعتماد بنام PracticalBrush12، نسخه‌ی ریمستر بازی…