استودیو Bungie شعبه‌ی جدیدی را در شهر آمستردام تأسیس خواهد کرد

استودیو Bungie  به تازگی در طی نشست خبری Bungie، اعلام گردید که این استودیو دفتر جدید…