معرفی کلی تاریخچه اساسینز کرید همراه با وقایع تاریخی

تاریخچه اساسینز کرید ماقصد داریم تواین مقاله به معرفی کلی از فرانچایز محبوبASSASSINS CREED که توسط…

چرا اتزیو تبدیل به اسطوره شد

  در این مقاله قصد داریم به این اشاره کنیم چرا دربین تمام شخصیت های سری…